Category Okusaba Munoono

Okusaba yengeli yoka mwolina okuyisa edoobozilyo nokuyayana kwomutimagwo nomwoyogwo awamu nomubiligwo jali ela akuwulire omutonzi wabula nga oyise mumitendela jeyakutelawo mubuwangwabwo nemunoono zoo nemubutonde bwaffe bwona omuli nemyoyo jabajjajaffe ejobuzale ejobutonzi sako nejobubumbe.

Banja Lyamwenge Ligwa Namwenge

bwoba nga ogabula omuwenge mu Bajjajja bino byokola. Osaba bwoti: Bajjajja nge mwena Abataka abakulu Abanywa Omwenge, muzukulu wamwe abalettede Ekyitaa kinno kilamba Ekyomwenge  nga mbasabe bajjajja nge mutele ebirungi byona ebyayika. mutele okumanya nokutegela, mumutele emikisa ejjali jayika okuva…

Okusaba Mama Nakayima- Okusaba Nebikolwa

Kulwa mama Nakayima, Tuzewano kochoto kyo nga tukusaba weyimilile muzukulu wo munsonga zoona ebadde zikutte, Omweyimilile eli bakama bbe abamutawanya. Nga bweweyimilila Obuganda, Ngabweweyimilila Obunyoro, tukusaba mukasera kano weyimilile muzukulu wo. Ela nga bwebuli Bussa bwetukumidde, nkusaba okozesse obussa buno…

error: Content is protected !!