Okusaba munoono zaffe Nobuwangwa Nga Bwetwatondebwa Omutonzi

Okusaba Munoono Zaffe Nobuwangwa Nga Bwetwatondebwa Omutonzi.

Okusaba yengeli yoka mwolina okuyisa edoobozilyo nokuyayana kwomutimagwo nomwoyogwo awamu nomubiligwo jali ela akuwulire omutonzi wabula nga oyise mumitendela jeyakutelawo mubuwangwabwo nemunoono zoo nemubutonde bwaffe bwona omuli nemyoyo jabajjajaffe ejobuzale ejobutonzi sako nejobubumbe.

Wanono wenjogela kumyoyo ejobuzale ntegeza emizimu, lubale, amayembe amazadde ,ela gemanyi agawangibwa mukikakyo okuwuliliza esalazo nga wozisaba zona bazikutekere munkola wenjogela kumwoyo ejo ejobutonzi ntegeza emyoyo ejasangibwawo kulubelye-belye jemuyita emisange oba munjogela enyangu jemuyita emisambwa najo bwojisaba ela nojimanya jiwuliliza ensongazo ela nebazikorelako


abalabe bange bona namanyigabwe gona amabi jjajja nge namuzinda nzindile ebilungi mugwanga lyange ate ozinde abalabe bobutonde amayembe mwena gakassajja nambaga nelubowa kulwajjajja nge kawumpuli kubo nkusaba oyongela okunzigulila amakubo gange agokumanya nokutegela mubwaselukela okeze nga bilungi omponye nga woli  musawo  osomese nga woli musomesa onzijilewo obulimba munono zaffe kubo lyo mulimba likala manju jjajja nge.

kyomuwesii tudize obuwesi twakoma kubili ebyawesebwa bajjajja ffe emabega tetudangamu, tusaba okuwesa kubintu ebijja atenga byanoonozaffe jjajjaffe kyomuwesi munaffe kati bulikimu batuwa kiwese bali bamipango oba bamagulu melu naye  nga woli kibuka otubuse emipango nemitego  jabwe jona ate nga woli mutabazi tutabalile abalabe baffe bona wewawo jjajja nge kibuka nabatabazibo awamu namanyiigo agobuwesi nobulwanyi tukusaba muyimuke nnega obutonde nobuwangwa awamu nenono nobulombo- lombo nga babimalawo, ngate  mwe mwabiilwanilila nokubitekawo .wewawo

Wewawo kuno kwekusaba kwange omutonzi nebajjajjaffe tuyayana okuda kulutembe lwamwe mutembete ensonga zaffe zona wewawo bweza milembe, milembe bweza.

@mpenduzo

#mpenduzo #fypシ #fyp #fypシ #businzilo #ug #buganda #buganda #university #sss #hwhat #i #w #z #z #mama #taata #luwelo #busula #busulatiktokers #busulawesi #foryou #akale #2024 #2023 #xmas #2024 #mylove #jimi #makeup

♬ original sound – mpenduzo

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!