Eddagala eliwonya amabwa gomulubuto oba mubyenda

Eddagala eliwonya amabwa gomulubuto oba mubyenda

Akabonero k’obulwadde bw’ekibumba akasinga kwe kulumwa olubuto. Asidi y’omu lubuto eyongera okwonoona obulumi, nga bwe kiri okuba n’olubuto olutaliiko kantu. Oluusi obulumi buyinza okukendeera ng’olya emmere ey’ekika ekimu eyongera ku asidi oba ng’omira eddagala erikendeeza ku asidi, naye oluvannyuma buyinza okuddamu. Obulumi buyinza okuba obubi ennyo wakati w’ebiseera by’okulya n’ekiro.

Abantu bangi abalina amabwa mu lubuto tebalina na bubonero. Emirundi mingi, amabwa gayinza okuleeta obubonero oba obubonero obw’amaanyi nga: Okusesema oba okusesema omusaayi — oguyinza okulabika ng’omumyufu oba omuddugavu Omusaayi omuddugavu mu musulo, oba omusulo oguddugavu oba ogulimu ttaala Obuzibu mu kussa Okuwulira ng’ozirika Okuziyira oba okusesema Okugejja mu ngeri etategeerekeka Enkyukakyuka mu njagala y’okulya.

Obulwadde bw’ekibumba buva ku asidi eri mu kkanso bw’eyonoona ebitundu by’omu lubuto oba eby’omu lubuto. Asidi eno eyinza okuleetawo ekiwundu ekiruma ekiyinza okufuluma omusaayi. Obusimu bw’omubiri bwo bulina ebirungo ebikuuma okuva ku asidi. Naye singa omuwendo gwa asidi gweyongera oba omuwendo gw’ebisenge gweyongera, oyinza okufuna ekibala.

Engeri y’okujjanjaba amabwa g’omu lubuto ng’okozesa ebimera

Funa ssere,ekiyondo,ekigamansole,omunyo-gwekisula,byona bikola nomubisi-gwenjuki bigatte-wamu womala obiyenge obisengejje bulungi omulwadde anywe emirundi essatu mulunaku omukulu-ttampeko-emu[1] omuto kitundu kyattampeko elyokufumba funa ekifabakazi,ssere,omwolora,ekigamansole byona-bikola gattamu nomunyo-gwekisula obifuumbe bujje-nnyo womala onywe naye nga omazze kulya-mmere emirundi essatu mulunaku buli-wonywa ttampeko emu[1] omuto kitundu kyattampeko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!